Offentlig upphandling, Gävle

MatVärden och Inköp Gävleborg informerar om hur upphandlingsprocessen går till. Både beställarrepresentanter (kommunerna) och livsmedelsproducenter är välkomna! MatVärdens Sven-Ulrich Ohlsson kan ge stöd, råd och fakta om du som livsmedelsproducent vill ge ett anbud och vara med och leverera till de offentliga köken. 

KS-salen Stadshuset i Gävle, Vi bjuder på fika.

Mer information

När

Datum och tid
Börjar: 26 september 2016 13:00
Slutar: 26 september 2016 16:00

Anmälan

Sven-Ulrich "Dulle" Ohlsson
Projektledare, Offentlig upphandling
073-848 59 00
dulle@matvarden.se