Livsmedelsstrategi, Ockelbo

Dialogmöte om regional livsmedelsstrategi i Ockelbo

Länsstyrelsen Gävleborg, Region Gävleborg och LRF Gävleborg samarbetar nu för att ta fram en regional livsmedelsstrategi för länet.


• Hur kan ökad livsmedelsproduktion bli en tillväxtfaktor för Ockelbo kommun?
• Hur ska vi samverka regionalt för en sammanhållen livsmedelskedja och för minskad sårbarhet?


Du inbjuds att vara med och påverka hur vår regionala livsmedelsstrategi ska se ut!
Tid: Tisdag 16 januari 2018 kl. 15:00-17:30
Plats: Mötesplatsen Gläntan. Adress: Sjöängsvägen 35, Ockelbo.

Mer information

När

Datum och tid
Börjar: 16 januari 2018 15:00
Slutar: 16 januari 2018 17:30

Anmälan

Anmälan:

Anmäl dig genom att ringa eller maila Anna Hernell senast 8 januari 2018.

Tel nr: 010-225 14 92.

Mail: anna.hernell@lansstyrelsen.se

Vi kommer att bjuda på fika. Meddela eventuell specialkost i samband med anmälan.