Kurs i ekologisk växthusodling

Länsstyrelsen ordnar följande kurs:

Kurs i ekologisk växthusodling av grönsaker!            

Fokus på tomat och gurka

Kursen är för dig som funderar på att starta eller nyligen har startat en yrkesmässig ekologisk växthusodling. Under två kursdagar lär vi oss om jord, gödsling, odlingssystem, plantuppdragning och odlingsteknik. Vi besöker också två företag som bedriver ekologisk odling av tomat och gurka. 

Tisdagen 4 april kl 9.00-16.00                

Plats: Stiftsgården i Rättvik                                                                                                                                                                      

Under dagen kommer vi att få veta mer om

- regler för certifierad ekologisk växthusodling

- val av växthus och odlingssystem samt  vilka grödor som passar i dessa

- plantuppdragning av tomat och gurka

Vi besöker också Anders Björklund, Massarbäck AB i Rättvik, som har 800 kvm odling av gurka och tomat i kallväxthus.

Hos Anders tittar vi framförallt på plantuppdragning av tomat och gurka.

Medverkar gör Christina Winter, Jordbruksverket, Karin Ellgardt Fredlund, Länsstyrelsen Gävleborg och Kristina Homman, Länsstyrelsen Dalarna

 

Kursdag 2 kommer att genomföras i Gävleborgs län i slutet av juni.

På den här dagen kommer jord, gödsling, växtskydd och odlingsteknik för tomat och gurka att vara i fokus. På eftermiddagen blir det studiebesök hos ekologisk odlare av tomat och gurka.

Max antal deltagare: 20 

Kursen är kostnadsfri men du betalar på plats för lunch och fika.                                                                                                                                         

För mer information och anmälan senast 19 mars  till https://jordbruksverket.pingpong.se/oppenkatalog           sök på kursid 1528

Om du har frågor kontakta: Kristina Homman, kristina.homman@lansstyrelsen.se, 010-224 02 45 eller Karin Ellgardt Fredlund, karin.ellgardtfredlund@lansstyrelsen.se, 010-225 11 24        

Välkommen!

När

Datum och tid
Börjar: 4 april 2017 09:00
Slutar: 4 april 2017 16:00

Anmälan

För mer information och anmälan senast 19 mars  till https://jordbruksverket.pingpong.se/oppenkatalog           sök på kursid 1528

Om du har frågor kontakta: Kristina Homman, kristina.homman@lansstyrelsen.se, 010-224 02 45 eller Karin Ellgardt Fredlund, karin.ellgardtfredlund@lansstyrelsen.se, 010-225 11 24