Njutångers naturbrukstjänster

Njutångers naturbrukstjänster

Örängesvägen 31
82592 Njutånger

Telefon: 070-492 01 85
E-post: erikforslin@hotmail.com
Hemsida: facebook.com/Forslin.Erik/?hc_location=ufi

Kategorier

Njutångers Naturbrukstjänster verkar inom de gröna näringarna. 
Inriktning: Slyröjning med betesdjur
Försäljning och handel med naturbeteskött

Tanken med Njutångers Naturbrukstjänster är att genom betande djur verka för ett öppet och levande landskap till gagn för biologisk mångfald, en regenerativ miljö och klimatneutral matproduktion för både stad och landsbygd. Ambitionen är också att sprida kunskap om fördelarna med mat som inte är industriellt framställd. Fri från antibiotika, tillväxthormon och oljeberoende.

Erik Forslin

Facebook

Hitta hit