Medlemmar

Alla företag, organisationer och personer som verkar för föreningens ändamål kan antas som medlemmar i föreningen.
Se föreningens stadgar

Stadgar.pdf (35,4 kB)

Vill Du bli medlem?

Medlemsformulär

 

Stöd oss

Vill du stödja oss på annat sätt än att bli medlem kontakta
oss då på info@matvarden.se

Medlemsavgift

Såväl enskilda personer som företagsmedlemmar betalar endast en ideell avgift: 250 kr/per person
(ej momsbelagd avgift). Medlemsskapet är personligt och inte företagsknutet.
Avgiften sätts in på BG: 5516-8991, ange namn (ev. företag) och medlemsavgift för "årtal".

Styrelsen gör sedan en prövning om medlemskap. Föreningen äger rätt att delegera denna prövning. Beslut om inval av nya medlemmar skall omgående meddelas såväl den sökande som föreningens medlemmar. Om medlemskap vägras kan den sökande begära att frågan hänskjuts till föreningsstämman för beslut.