Mat och dryck nära dig!

Föreningen MatVärden arbetar för att du som bor i Gävleborg eller besöker vår region ska kunna ta del av den mat och dryck som produceras här. Vi arbetar för att livsmedelsproduktionen i vår region ska öka i både volym och kvalitet. Under fliken Mat i Gävleborg har vi samlat alla livsmedelsproducenter i vårt län.

Här hittar du var du kan handla, uppleva och äta mat som är producerad i Hälsingland och Gästrikland.

Aktuellt

Hälsingegård söker bagare för julimånad

Vill du arrendera ett bageri på Hälsingegården Per-Anders i byn Långhed, strax utanför Alfta? Nu har du chansen att arrendera ett sommarbageri under julimånad. Läs mer i bifogad info.

Läs mer
22 maj 2018 11:44

Smakkampen och Juniormedaljen -kockar i dagarna två!

MatVärdens matkonvent under två dagar i maj blev en solig historia fylld av smaker, spänning, kunskap och inspiration. Fokus för denna gång var att lyfta kockar och restaurangnäring, en bransch som i mångt och mycket kan driva utvecklingen av den regionala livsmedelsproduktionen framåt såväl vad gäller val av råvaror ...

Läs mer
17 maj 2018 14:21

Snart dags för MatVärdens Matkonvent och Guldtjädergalan!

Vid det här laget har vi på MatVärden informerat mycket om vårt kommande Matkonvent vid Gasklockorna i Gävle 15-16 maj. I korthet ser programmet ut enligt följande:   15 maj - Från 13.00 Juniormedaljen (kocktävling för elever på länets restaurangskolor), 17.30-18.15 Reko-ring Gästrikland och 18.30-21.00 ...

Läs mer
9 maj 2018 11:33

MatVärdens nya medarbetare Caroline ska jobba med export

För ett tag sedan ansökte Föreningen MatVärden om projektmedel för att kunna jobba mer fördjupat inom exportområdet. Målet är att tillsammans med företag från Hälsingland kunna exportera livsmedel till Milano i Italien. När nu Jordbruksverket och Leader Hälsingebygden godkänt ansökan och beviljat medel för projektet, som för övrigt kallas ...

Läs mer
24 april 2018 11:53

Ett imponerande startfält i Matverk 2018

 Den 12 april avgjordes den nationella tävlingen Matverk 2018 i Nyköping, tävlingen som lyfter Sveriges mest innovativa matprodukter och där man tävlar landskap sinsemellan. Det är en tävling där samarbete är en av nyckelfaktorerna för att lyckas och på plats fanns givetvis de två team som ...

Läs mer
13 april 2018 13:23

Hyr ett mobilt mejeri / charkuteri

Gå från dröm till verklighet, bli livsmedelsproducent!
Klicka för att läsa mer!

Vill du bli medlem?
Läs mer här

Kalender

Matvärdens nyhetsbrev

MatVärden ger med jämna mellanrum ut ett nyhetsbrev som tar upp det senaste inom mat och livsmedel i Gävleborg.

Branschnyheter

WCRF uppdaterar råd om mat, fysisk aktivitet och cancer

World Cancer Research Fund, WCRF, har uppdaterat sina rekommendationer för att förebygga cancer. Det viktigaste rådet är precis som tidigare att hålla en hälsosam vikt.Visa original

Läs mer
25 maj 2018 14:30

Förvaltningsrätten ger Livsmedelsverket rätt om kontrollavgifter

Förvaltningsrätten har genom 17 domar den 16 maj 2018 avslagit flera slakteriers överklaganden av Livsmedelsverkets beslut om årlig avgift för 2017. Förvaltningsrätten bedömde att Livsmedelsverkets sätt att beräkna avgifterna följer lagstiftningen.Visa original

Läs mer
25 maj 2018 14:30

Livsmedelsföretagen är viktiga för det nya totalförsvaret

Vet du om att ditt företag är en del av det civila försvaret? Det är ett förändrat säkerhetspolitiskt läge i Europa. Därför arbetar Sverige med att återskapa ett totalförsvar. Totalförsvaret består av två delar, militärt och civilt försvar. Civilt försvar handlar om att skydda befolkningen, ...

Läs mer
23 maj 2018 16:30

Bättre planering av kontroll vid slakt

Alla djur som slaktas ska kontrolleras av Livsmedelsverkets veterinärer. Kontrollavgifterna är en betydande kostnad för slakterierna. Livsmedelsverket föreslår därför att slakterierna ska anmäla sin slakt i god tid för att undvika att extra kostnader uppstår.Visa original

Läs mer
23 maj 2018 14:30

Ändring av EG-förordning 396/2005 Bekämpningsmedelsrester i livsmedel Ändrad genom EU-förordningarna 2018/685 2018/686 2018/687

Om ändring av bilagorna II, III och IV till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för abamektin, öl, fluopyram, fluxapyroxad, maleinsyrahydrazid, senapsfröpulver och teflutrin i eller på vissa produkter - EU-förordning 2018/685 Om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets ...

Läs mer
18 maj 2018 14:30