Mat och dryck nära dig!

Föreningen MatVärden arbetar för att du som bor i Gävleborg eller besöker vår region ska kunna ta del av den mat och dryck som produceras här. Vi arbetar för att livsmedelsproduktionen i vår region ska öka i både volym och kvalitet. Under fliken Mat i Gävleborg har vi samlat alla livsmedelsproducenter i vårt län.

Här hittar du var du kan handla, uppleva och äta mat som är producerad i Hälsingland och Gästrikland.

Aktuellt

Slutrapport Smak av Gävleborg 2015-2018

Nu avslutar Föreningen MatVärden projektet “Smak av Gävleborg” som vi har drivit sedan 2015 med stöd beviljat av Tillväxtverket ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden och av Region Gävleborg. Vi kan stolt konstatera att projektet har åstadkommit positiva resultat genom kreativa, innovativa producenter och kompetenta ...

Läs mer
5 oktober 2018 15:45

Glad sommar!

Vi på MatVärden önskar alla en riktigt glad sommar med mycket lokalproducerad mat & dryck på borden!

Läs mer
27 juni 2018 16:54

Föreningen MatVärden fortsätter jobba aktivt framöver!

Bifogat finns ett rykande färskt nyhetsbrev från oss på MatVärden. Nyhetsbrevet summerar lite av vad som varit på tapeten under den första halvan av det här året och kommer samtidigt med den glada nyheten att föreningen MatVärden kommer att jobba vidare, om än med ett lite annorlunda ...

Läs mer
19 juni 2018 11:30

MatVärden bidrar med reportage om ostproducenter i Hälsingland

Den årliga turistbroschyren om Världsarvet Hälsingegårdar delas ut till en stor mängd besökare och den kommer att finnas tillgänglig digitalt på nätet. När MatVärden tillfrågades om vi ville vara med och bidra med information var svaret givet. Självklart vill vi lyfta länets mat & dryck i så många ...

Läs mer
29 maj 2018 08:41

Årets Hälsingeostkaka 2018 – vinnaren Malin Bastin sken ikapp med solen!

I helgen var det återigen dags för Hälsingegårdsdagarna och därmed också, för tredje året i rad, MatVärdens spännande tävling i ostkakemakeri; vem gör Årets godaste och bästa Hälsingeostkaka? Förutsättningarna för tävlingen, som i år hölls på Hälsingegården Ol-Anders i Alfta, var de bästa möjliga med ...

Läs mer
28 maj 2018 13:54

Vill du bli medlem?
Läs mer här

Hyr ett mobilt mejeri / charkuteri

Gå från dröm till verklighet, bli livsmedelsproducent!
Klicka för att läsa mer!

Matvärdens nyhetsbrev

MatVärden ger med jämna mellanrum ut ett nyhetsbrev som tar upp det senaste inom mat och livsmedel i Gävleborg.

Branschnyheter

EU-förordning 2018/1555 Om hälsopåståenden

Om icke-godkännande av vissa hälsopåståenden om livsmedel som avser minskad sjukdomsriskVisa original

Läs mer
22 oktober 2018 14:30

Ändring i LIVSFS 2011:12 Om extraktionsmedel Ändrad genom LIVSFS 2018:8

Föreskrifter om ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2011:12) om extraktionsmedel vid framställning av livsmedelVisa original

Läs mer
22 oktober 2018 12:30

Förtydligande om märkning av frukt och grönt som inte håller måttet

Jordbruksverket har gjort ett förtydligande av en regeltolkning som gör det enklare för butiker att minska svinnet av frukt och grönt. Produkter som inte längre uppfyller kvalitetskraven kan märkas med exempelvis "Ät snart".Visa original

Läs mer
22 oktober 2018 10:30

Rättelse till EU-förordning 2018/848 Om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter

Om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 834/2007Visa original

Läs mer
19 oktober 2018 09:30

Rättelse till EU-förordning 2018/832 som ändrar EG-förordning 396/2005 Om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester

Rättelse till kommissionens förordning (EU) 2018/832 av den 5 juni 2018 om ändring av bilagorna II, III och V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för cyantraniliprol, cymoxanil, deltametrin, difenokonazol, fenamidon, flubendiamid, fluopikolid, folpet, fosetyl, mandestrobin, mepikvat, metazaklor, propamokarb, propargit, ...

Läs mer
16 oktober 2018 14:30