Ändring av EG-förordning 1333/2008. Om tillsatser. Ändrad genom EU-förordning 2018/677 och 2018/682

EU-förordning 2018/677 - Om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller användningen av taumatin (E 957) som smakförstärkare i vissa livsmedelskategorier EU-förordning 2018/682 - Om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller användningen av polyglycerolpolyricinoleat (E 476) i emulgerade såser

Visa original

9 maj 2018 14:30