Stöd från oss

Har du en affärsidé, söker samarbetspartners eller vill bolla tankar med oss så hör av dig. Vi kan hjälpa dig med bland annat detta:

  • Få en insikt i vad som finns i vår matregion idag
  • Kontakter med potentiella samarbetspartners
  • Utveckla dina tankar/produkter, t.ex. namn och design, smaker och tekniker
  • Ge råd om vart du kan vända dig för finansiering
  • Kontakter med livsmedelsproducenter
  • Eller ”bara” bistå med energi och stöd för att du ska
    komma vidare

Kontakta:
Linda Elverstig, telefon: 070-593 65 32 eller linda@matvarden.se