Bli medlem

Medlemsavgift

Såväl enskilda personer som företag betalar endast en ideell avgift: 200 kr

Betala avgift till MatVärdens bankgiro, 5516-8991, ange:
Ditt företagsnamn (för företagsmedlem) eller ditt Namn (för enskild person) & medlemsår.

Om ovanstående uppgifter inte lämnats tidigare, fyll i uppgifterna och tryck på knappen "Bli medlem".