Utvärdering

Vi arbetar med offentliga medel med syftet att driva en utveckling av livsmedelsbranschen i Gävleborg. Det är viktigt för oss att vi får ta del av dina synpunkter så vi kan bli bättre i vårt arbete.

Utvärderingen riktar sig till dig som tagit del i någon av våra kurser, aktiviteter, matkonvent o.s.v. Dina svar kommer att ingå i en total sammanställning av svar där ingen enskilds uppgifter kommer att framgå.

Tack för att du är med och bidrar!


Det praktiska


Föreläsarens/kursledarens insats


Nyttan för dig

Ex. gällande: Nya kunskaper, Personlig utveckling, Fler affärer, Fler kontakter som gagnar mitt företag/mig som person, Beslut att satsa/investera i affärsidéer, Produktutveckling


Tack för din feedback!