Publikation: Förpackningsdesign för närproducerade livsmedel

Annika Olsson, 2011
Livsmedelsakademin har tagit initiativ till förstudien ”Förpackningsdesign för närproducerade livsmedel”. Det framkom att det är svårt att hitta närproducerade varor bland alla massproducerade produkter. Ett sammanhållande tema för närproducerade produkter i butikerna hade underlättat. Konsumenterna efterfrågar minimalistiska förpackningar, märkning och känsla av äkthet och närhet.

Finns att läsa här: Livsmedelsakademien

Ämne: Förpackning & Märkning
Typ: Artikel
Årtal, källa: 2011 Livsmedelsakademien