Publikation: Konsumenter om märken på mat – information eller förvirring?

Mattias Andersson och Lena Ekelund, 2012
Syftet med den här studien har varit att undersöka konsumenters intresse för och kännedom om märken och logotyper på frukt och grönt, och på livsmedel i allmänhet, som förekommer på den svenska marknaden, med fokus på miljömärkning. Resultatet visar att kännedomen är låg med undantag för Krav-märkningen, och en majoritet av konsumenterna i studien anser att det vore bra med ett märke som graderar istället för att certifierar varor.

Faktabladet är utarbetat inom LTJ-fakultetens Område Arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi. Arbetet har finansierats av Formas och Handelns Utvecklingsråd, projekt Klimatmärkt livsmedelsbutik, och utförts inom ramen för Tillväxt Trädgård. Intervjuerna kunde utföras genom ett stipendium från Livsmedelsakademin.
Finns att läsa här: Livsmedelsakademien

Ämne: Förpackning & Märkning
Typ: Artikel
Årtal, källa: 2012 Livsmedelsakademien