Publikation: Innovation i äldreomsorgen

Forskningsrapport:
Christina Scholten, Mia Swärdh och Kicki Stridh, 
Idéer och innovation är något vi oftast förknippat med teknik och produkter. I den här studien av ett äldreboende i Ystad har vi velat undersöka utrymmet för innovation i en tekniklåg verksamhet som karakteriseras av regler, rutiner och begränsade resurser. Vårt eget fokus är att med ett jämställdhetsperspektiv bidra till förnyelse inom livsmedelsnäringen.
Finns att läsa här: Livsmedelsakademien

Ämne: Övrigt
Typ: Rapport
Årtal, källa: Livsmedelsakademien