Publikation: Ekologiskt vs. närproducerat

Inculture, Karin Andersson och Katarina Graffman, 2010
Livsmedelsakademin gav Inculture uppdraget att undersöka vilka känslor närproducerat väcker gentemot ekologiskt. Närodlade produkter skapar mervärde som i sin tur ger mersmak! Studien visar att konsumenterna efterfrågar ett större utbud av närproducerade produkter, men med tydlig märkning.
Finns att läsa här: Livsmedelsakademien

Ämne: Övrigt
Typ: Rapport
Årtal, källa: 2010 Livsmedelsakademien