Publikation: Modern svensk äggproduktion

Svensk äggproduktion har under 2000-talet genomgått en stor, och bitvis svår, omställning till nya inhysningssystem. Det har skrivits en del material om småskalig äggproduktion men det har saknats material om konventionell äggproduktion. Förhoppningen är att detta material ska vara till nytta för både nya och blivande producenter. Du kan beställa materialet från: Jordbruksverket

Ämne: Äggproduktion
Typ: Information
Årtal, källa: 2009 Jordbruksverket