Publikation: Mat för äldre – innovativ upphandling

Hans Knutsson och Anna Thomasson, 2010
Offentliga upphandlingar har stor påverkan på vad som serveras vid offentliga måltider i skola, barn- och äldreomsorg.
I en studie om mat för äldre har det visat sig att framför allt äldre i ordinärt boende utan hemtjänst kan ha problem att tillgodose sitt behov av bra måltider.
Studien pekar på att befintliga lösningar som erbjuds av kommuner och det utbud som finns på marknaden inte fullt ut tillgodoser de behov som finns. Utöver behovet att finna nya lösningar för måltider för äldre finns också ett behov att tänka nytt kring upphandling.
Finns att läsa här: Livsmedelsakademien

Ämne: Offentlig upphandling
Typ: Rapport
Årtal, källa: 2010 Livsmedelsakademien