Publikation: Bra förpackning skyddar och säljer i hållbart system

Förpackningar ses ofta som en belastning för miljön och något ont som ska minimeras. Ny forskning visar att det tvärtom finns tillfällen då det är motiverat att öka mängden förpackningsmaterial, exempelvis när man kan minska spillet. Tvärvetenskapligt framtagna sätt att förpacka varor kan bidra till hållbar utveckling och ökade marginaler för handeln. Läs mer på: FORMAS

Ämne: Förpackning & Märkning
Typ: Artikel
Årtal, källa: 2011 FORMAS