Publikation: Ostar gjorda på pastöriserad respektive opastöriserad mjölk- En sensorisk jämförelse

Enelius, Emilia (Örebro universitet, Restaurang- och hotellhögskolan)
Dahlgren, Stefan (Örebro universitet, Restaurang- och hotellhögskolan)
 
Abstrakt:
En del personer, framförallt osttillverkare och butiksinnehavare, hävdar att det finns sensoriska skillnader mellan ostar gjorda på pastöriserad och opastöriserad mjölk. Frågan är om detta stämmer och vad som i så fall skiljer dem åt smak-, textur- och arommässigt. Det här är en litteraturstudie som bygger på fakta från fyra vetenskapliga artiklar. Artiklarna, som alla är vetenskapligt granskade och publicerade i någon tidskrift, hämtades från någon av databaserna Summon och Food Science and Technology Abstracts (FSTA). I alla artiklar framgick det att det fanns tydliga sensoriska skillnader mellan ostar gjorda på pastöriserad och opastöriserad mjölk. De opastöriserade poängsattes i de flesta fall högre för smaker som fermenterat, get och mögel. Dessa ostar var också bittrare och syrligare än deras pastöriserade motsvarigheter. Generellt sett hade ostarna gjorda på pastöriserad mjölk inte lika intensiv smak och arom som de gjorda på opastöriserad mjölk. Ostarna gjorda på pastöriserad mjölk karakteriserades av söta, gräddiga och mjölkiga attribut. Dock tydde resultat på att vissa ostsorter, till exempel Muenster och Camembert, inte följde detta smakmönster.

Läs eller ladda ner hela rapporten: Ostar gjorda på pastöriserad respektive opastöriserad mjölk- En sensorisk jämförelse

Ämne: Mejeri & ost
Typ: Rapport
Årtal, källa: 2012, Örebro universitet, Restaurang och hotell högskolan