Publikation: Vägen till ekologisk mjölkproduktion

Några rubriker: Stor efterfrågan, Har gården rätt förutsättningar?, Omställning - steg för steg, Fyra modeller för omställning, Exempel från gårdar som är ekologiska eller under omställning, Foder och foderareal, Växtodling, Kalvar och ungdjur. Ladda ner eller läs på: Jordbruksverket

Ämne: Mejeri och ost
Typ: Information
Årtal, källa: 2010 Jordbruksverket