Publikation: Bli biodlare

Bina pollinerar flera odlade grödor och den vilda floran. Om du har gård kan bina förutom att öka den biologiska mångfalden även ge ett tillskott till din inkomst som landsbygdsföretagare. Här får du praktiska tips om hur du gör för att bli biodlare. Materialet är finansierat med medel ur landsbygdsprogrammet. Ladda ner eller läs på: Jordbruksverket

Ämne: Biodling
Typ: Information
Årtal, källa: 2011 Jordbruksverket