Publikation: Svenska lagar och regler

Livsmedelslagen (SFS 2006:804) kompletterar EU-förordningarna. Den innehåller regler om kontroll, avgifter, straff och överklagande.

Livsmedelsförordningen (SFS 2006:813) talar om vilken myndighet som ska kontrollera olika slags anläggningar. Den ger också Livsmedelsverket rätt att besluta föreskrifter.

Livsmedelsverkets föreskrifter grundar på EU-direktiv, eller också kompletterar de EU-förordningar. Bara några få föreskrifter saknar EU-anknytning.
 
Läs mer på: Livsmedelsverket

Ämne: Lagstiftning
Typ: Övrigt
Årtal, källa: (SFS 2006:804), (SFS 2006:813)