Publikation: Mikrober för fiskodling

Mikroorganismer spelar en allt större roll i livsmedlens kretslopp, inte bara i kompost och biogas. I aktuell forskning är nyckeln för framtida hållbar fiskodling ett foder av mjöl från mikrober. Bland annat återförs näringsämnen från Södra Östersjön och samhällets organiska avfall med hjälp av fiskodling till onaturligt näringsfattiga system i kraftverksdammar. Läs mer på: FORMAS

Ämne: Hav och Vatten
Typ: Artikel
Årtal, källa: 2011 FORMAS