Workshop om klimatanpassning

Välkommen till en workshop om klimatanpassning i livsmedelsföretag. Workshopen är en del av pilotprojektet Klimatanpassa limpan och äger rum den 18 januari i Stockholm.

Visa original

26 november 2018 12:30