Viktiga satsningar på svenskt fritidsfiske och fisketurism redovisas i årsrapport

Jordbruksverkets årsrapport - Så utvecklar vi svenskt fritidsfiske och fisketurism, ger en inblick i hur olika organisationer och myndigheter arbetar för att utveckla fritidsfiske och fisketurism i Sverige och hur deras arbete bidrar till att nå målen i den nationella fritidsfiskestrategin, Svenskt fritidsfiske och fisketurism 2020. I rapporten presenteras också en rad goda exempel på insatser som genomförts under 2017.

Visa original

16 mars 2018 09:30