Uppföljning av myndigheternas Förenklingsresa för livsmedelsindustrin

2015 - 2016 genomförde Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Tillväxtverket tillsammans en Förenklingsresa för livsmedelsindustrin. Nu har Livsmedelsverket gjort en uppföljning av den handlingsplan som upprättades efter resan, med aktiviteter för bland annat tydligare information, likvärdig livsmedelskontroll och effektivare exportstöd.

Visa original

7 maj 2018 14:30