Tre experter från Livsmedelsverket invalda i Efsas vetenskapliga paneler

Efsa, den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, bedömer risker i livsmedel. Den har 10 vetenskapliga paneler. Deras ledamöter utses för en treårsperiod och ska vara oberoende experter. Närmare tusen experter från Europa och övriga världen har sökt för denna period. Tre personer från Livsmedelsverket har valts in.

Visa original

18 maj 2018 10:30