Stötta vårt land – handla lokalt! Vi har inget beredskapslager av livsmedel i Sverige

Varannan tugga vi äter är importerad. De lager som finns idag finns i våra butiker och i bilarna på väg dit. Vid en situation med stängda gränser är bristen på livsmedel ett faktum, skriver Karin Ånöstam, föreningen MatVärden.

En gång i tiden hade alla självhushåll, sedan var vi självförsörjande, och nu har vi en självförsörjningsgrad på cirka 50%. Varannan tugga vi äter är importerad! De lager som finns idag finns i våra butiker och i bilarna på väg dit. Vid en situation med stängda gränser är bristen på livsmedel ett faktum.

I Sverige har vi EU:s friskaste grisar, men importerar cirka 30% av konsumtionen. Vi har EU:s klimatsmartaste nötköttsproduktion, men importerar cirka 50%.

2006 var jag en av grundarna som startade föreningen MatVärden med målet att öka tillgång och efterfrågan på den lokalt producerade maten. Vi har sedan dess, genom tre olika EU-projekt drivit på för att öka kunskap om och intresse för lokal matproduktion. Vi har sett en fantastisk utveckling i Gävleborg med ett ökat intresse för lokalt producerad mat och dryck, ett ökat antal producenter i länet, nya innovativa produkter och att kockar och krögare till större del fått upp intresset för att servera de lokala råvarorna på sina tallrikar.

2008 lanserade regeringen visionen "Sverige, det nya Matlandet", 2016 fick vi Sveriges Livsmedelsstrategi och 2019 fick vi den Regionala handlingsplanen för en tryggad livsmedelsproduktion i Gävleborg. Målet är en långsiktigt hållbar och konkurrenskraftig livsmedelskedja 2030.

Alla länkar i en kedja är viktiga men utan den första länken - bönderna- blir det aldrig någon kedja! I tidningen Offentliga affärer denna månad uppmanar vår landsbygdsminister Jennie Nilsson oss att välja svenska livsmedel i högre utsträckning när vi handlar:” Som landsbygdsminister vill jag uppmana alla svenska medborgare att nu stötta upp vårt land i denna tid av prövning.” Det är en bra och viktig uppmaning men det kommer för sällan och för sent. Vi måste alltid handla svenskt i hög utsträckning om det ska finnas svenskt att handla när det är kristider.

På länsstyrelsen i Gävleborg finns vilja och god kunskap. Det finns en regional arbetsgrupp där även Matvärden, LRF och regionen deltar som jobbar med att förmedla kunskap, skapa insikt och handlingskraft hos länets alla aktörer. I länet finns rikligt med resurser för ökad livsmedelsproduktion.

Nu är det krafttag som behövs och alla måste ta ansvar och agera. Politiker och tjänstemän på alla nivåer, kartlägg våra långsiktiga behov av livsmedel nu. Uppmuntra och vidta alla åtgärder som står till buds för att nyttja all odlingsbar mark. Tiden från plöjd åker till limpa är minst 12 månader räknat från oktober månad. Vårbruket är här om en månad!

Karin Ånöstam, ordförande i föreningen MatVärden

6 april 2020 10:50