Större lokalmatsproduktion behövs för att undvika krisscenario

MatVärden har under våren ett stort fokus på att nå ut till konsumenterna, med andra ord till den vanliga Gävleborgaren som hela tiden ställs inför många olika matval i butiken, hemma och på restaurangen. Ett led i arbetet att nå den här målgruppen är en serie panelsamtal som ordnas i samarbete med Gefle Dagblad och som når ut brett tack vare möjligheten att lyssna på samtalen på plats, läsa om dem i tidningen eller se dem live hemifrån tack vare MittMedias live-sändningar.

Målet: livsmedelsfrågorna upp på agendan

Ann-Helen Persson, projektledare på MatVärden, är mycket nöjd med det här samarbetet:

-För Föreningen Matvärden är det viktigt att lyfta livsmedelsfrågorna ur alla tänkbara perspektiv och en av satsningarna är att ordna de här panelsamtalen med olika teman. Samarbetet med GD är viktigt därför att ju fler som lyfter livsmedelsfrågorna och får upp dem på agendan, desto bättre är det för en hållbar framtid. Genom GD når vi ut till konsumenterna och vår förhoppning är att vi gör dem medvetna om vikten av en livskraftig livsmedelsproduktion i vår direkta närhet.

Att matfrågor engagerar märktes tydligt när det första panelsamtalet gick av stapeln igår. Det var fullsatt i salen med ett 80-tal åhörare och dessutom lång kölista när ämnet Matkrisen –så överlever du i ett katastrofläge diskuterades. Samtalsledaren Patrik Oksanen, politisk redaktör för Hudiksvalls tidning och återkommande skribent i Gefle Dagblad, lotsade åhörarna bland olika scenarier i krisens tecken medan paneldeltagarna gjorde sitt bästa för att ingjuta hopp trots förutsättningar som inte är så bra.

Dålig självförsörjningsgrad ett problem

Ja, vad gör man vid en kris när butikshyllorna gapar tomma redan efter några dagar? Anders M Johansson, f.d. generalsekreterare på Civilförsvarsförbundet, menade att vi inte har någon vidare beredskap:

-Vi har EU:s lägsta försörjningsgrad och varannan tugga vi äter är importerad. Det är enbart spannmål och ev. ägg som vi är självförsörjande med. Många tror att staten fixar allt vid en krissituation men så är inte fallet, staten måste göra det här tydligt för medborgarna så att alla vet att det är vars och ens eget ansvar att klara av en krissituation. Och dessutom borde alla veta om att det svenska försvaret förlitar sig på civilsamhället vad gäller maten, om de kommer några tusen soldater till din stad så är det medborgarna där, d.v.s. du och de dina, som ska bistå dem med mat. I grunden krävs att vi måste producera mera mat i Sverige och att vi har en fungerande logistik.

 

Berit Löfgren, Anders M Johansson, Sofia Sjöblom och Patrik Oksanen

2/3 av Gävles invånare skulle svälta vid krissituation

Berit Löfgren från Länsstyrelsen, som jobbar med att utforma en livsmedelsstrategi för Gävleborg, höll med och berättade om siffror hon tagit del av som gäller för Gävle kommun men som exemplifierar den allvarliga situationen för de flesta kommuner:

-Ja, vi har idag en ohållbar situation vad gäller självförsörjning. Faktum är att för Gävle med sina 100.000 invånare finns idag nötdjur som skulle räcka enbart till 4300 personer, mjölkkor som skulle räcka enbart till 10.750 personer och potatis till 37.500 personer. Med andra ord skulle ett fåtal personer få lite kött, mjölk och potatis medan minst 2/3 av befolkningen skulle svälta…

-Vi är dessutom så vana vid att mat alltid finns så att man vid krisberedskapsövningar inte ens tar med maten som en faktor!

Möjlighet att föda upp fler djur och odla mer i Gävleborg

- Vi måste tänka på att det krävs insatsvaror i form av grödor, djur och maskiner. I Gävleborg ska vi dra nytta av den miljö som omger oss och utnyttja den till att producera det som passar bäst just här och det är framför allt den vallbaserade animalieproduktionen. Med lite spannmålsodling och en utökad vallodling kan vi öka andelen djur och på så sätt ta del av naturens egen förmåga att omvandla vall till högvärdigt protein. Vi kan också odla mera potatis, rotfrukter och grönsaker och så bör vi ta tillvara mera av de bär och den svamp som finns. Det som också är jätteviktigt är att vi har lagringsdugliga skördar med tanke på vårt klimat!

Inget kunde illustrera vårt vintertid ibland så bistra klimat bättre än MatVärdens egna kock Hans Erik Holmqvist när han berättade om sina försök att förgäves gräva en kokgrop i marken för att tillaga ”krismat”:

-Det var omöjligt p.g.a. tjälen i marken men till sist lyckades jag få ihop en bra kokhög på bredden med mycket stenar…

I kokhögen tillagade sedan Hans Erik rotfrukter, grissida och kornotto i folie i fyra timmars tid och den här krismaten uppskattades mycket av alla åhörare som fick smaka på resultatet.

Den tredje paneldeltagaren, Sofia Sjöblom, beredskapssamordnare för Gävle kommun, fick mycket att fundera på angående Gävles framtida beredskap vid en krissituation: lagringsmöjligheter, upphandling, ekonomiska förutsättningar, säkrad vattenförsörjning, kommunikationsstrategi och en tydlig signal från staten om hur allt ska fungera så att det blir lika över hela landet.

Viktigt med kunskap om mat

Det blev några slutklämmar där Anders M Johansson slog ett slag för att alla har en fungerande ficklampa och radio hemma, en plastdunk med kork och ett lager mat samt att samhället har en fungerande kommunikationsstrategi klar. Sofia Sjöblom hyllade grillen och menade att många bostadsrättsföreningar och privatpersoner kan utnyttja den vid en krissituation. Berit Löfgren pekade på hur viktig roll våra lokala livsmedelsproducenter spelar:

-Vi kan inte förlita oss på att andra länder ska skicka mat åt oss och vi måste inse att odlingsmöjligheter är viktigare än tomma köplador!

Hans Erik Holmqvist lyfte kunskapen om mat:

-Hur många vet hur man filear en fisk, odlar, konserverar mat o.s.v….?

Nya panelsamtal på kommande samt Smakkampen 16 maj

Samtalet avslutades sedan med många åhörarfrågor och det blir ytterligare två tillfällen att engagera sig i kommande panelsamtal. Det kommer att handla om Märkningar (14 mars) samt Råvarans betydelse (18 april) och vid det senare tillfället kan vi också praktiskt jämföra lokalproducerat med importerat.

Därefter tar matkonventet Smakkampen vid 16 maj. Hela den dagen kommer att kretsa kring lokalproducerad mat och dryck i form av t.ex. föreläsningar, lokala producenter som kommer att finnas på plats samt inte minst kocktävlingar. En av de största programpunkterna är just Smakkampen där länets främsta kockar ställs mot varandra och där en synnerligen kompetent och namnkunnig jury kommer att fälla avgörandet. Dagen innan avgörs Juniormedaljen, en kocktävling för restaurangskolorna i Gävleborg, arrangerad av Svenska kockars förening. Matkonventet kommer att avslutas med en galamiddag där det blir prisutdelning för såväl Juniormedaljen och Smakkampen samt andra spännande programpunkter.

Nina Nurmesniemi

 

16 februari 2018 13:27