Säker mat i samlingslokaler - uppdaterade branschriktlinjer

De nationella branschriktlinjerna för säker mat i samlingslokaler har reviderats. Riktlinjerna har bedömts av Livsmedelsverket och de finns nu tillgängliga på Livsmedelverkets webbplats.

Visa original

17 april 2018 14:30