Nationell konferens om samverkan för en hållbar fisketurism

Den 31 januari 2018 anordnar Jordbruksverket och Landsbygdsnätverket i samverkan med Sveriges Fisketurismföretagare (SeFF) en nationell konferens om fisketurism. Konferensen kommer att hållas på Näringslivets hus i Stockholm med deltagande av bland andra H.M. Konungen och landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Visa original

30 januari 2018 10:30