MatVärdens handlingskraft ska inspirera andra!

Just nu pågår vid Högskolan i Gävle en större träff, kallad Gört, för hela Gävleborgsregionens politiker, tjänstemän, olika organisationer, föreningar och företagare. Under dagen vill man visa på goda exempel där drivna personer genom sin handlingskraft förverkligat idéer och visioner och på så sätt bidrar till utveckling, arbetsplatser och framgång i länet. Man vill kort och gott visa att snack kan bli verkstad och vilka positiva effekter det kan leda till.

Många fördelar med lokal mat i de offentliga köken

Föreningen MatVärden blev tillfrågad att vara med och berätta om framgångarna med arbetet att få fler lokala leverantörer att delta i matupphandlingen till regionens offentliga kök; till förskolor, skolor, äldreomsorg o.s.v. Det rådde ingen tvekan om att delta och på så sätt ta tillfället i akt att nå ut till de 750 deltagarna på Gört för att visa vilken betydelse det har när lokala matföretagare kan leverera till kommunens offentliga kök. Vi vet fördelarna; nya kunder för företagaren, nöjdare matpersonal som med stolthet kan laga mat på närproducerade råvaror, nöjdare matgäster som vet matens ursprung, flera arbetsplatser lokalt och kortare transporter, bland annat.

"Dulle", Sven-Ulrich Olsson, MatVärden, Susanne Stropp, Kinsta Hönsgård & Ylva Olofsson, MatVärden

-Varför ska vi låta alla dessa miljoner som satsas på mat i våra offentliga kök gå till att servera anonym mat från stora, internationella företag när maten kan komma från våra egna trakter med alla de fördelar det innebär? frågade sig Ylva Olofsson från MatVärden som tillsammans med ”Dulle” Sven-Ulrich Olsson engagerat berättade om hur man jobbat med Inköp Gävleborg, med kostcheferna och med de lokala producenterna för att möjliggöra upphandlingar i mindre delar som även regionens små producenter kan delta i. I senaste upphandlingen tillkom hela 12 stycken nya lokala leverantörer!

MatVärden navet mellan kostchefer och producenter

-MatVärden fungerar som en resurs mellan kostcheferna och producenterna. Vi har turnerat runt och lyssnat av vilka behov kostcheferna har och så försöker vi hitta de producenter som kan leverera den mat som efterfrågas. Tillsammans med LRF har vi sedan gett våra lokala matföretagare både en spark i baken och hjälp på vägen för att våga och vilja delta i upphandlingen och vi siktar på att få med ännu flera nya i nästa omgång, berättade Dulle och Ylva.

Det krävs ett flertal åtgärder för att nå det målet:

- Vi vill ha flera nya producenter, t.ex. vad gäller grönsaksodling. Vi kollar därför nu vad vi har för odlingsmarker och inventerar möjliga nya sådana och så försöker vi också hitta intresserade personer som kan ta över odlingar när äldre företagare går i pension, berättade Dulle.

Susanne Stropp från Kinsta Hönsgård berättade å sin sida om hur hon fått hjälp genom hela processen av upphandling och vad det inneburit för hennes företag att få bli lokal äggleverantör till Bollnäs och Söderhams kommun:

Har möjliggjort nya investeringar

-Naturligtvis betyder det mycket ekonomiskt att få ett ben till att stå på. Jag har nu kunnat göra nya investeringar och kommer att utöka produktionen. Visserligen har jag redan 25.600 anställda (värphöns!) men mitt mål nu är att i nästa omgång kanske kunna utöka leveranserna även till Ljusdals och Hudiksvalls kommuner och då behövs en större produktion.

Gävles lokala kaffeproducent Heber Sarrias kaffe serverades

Vi på MatVärden är glada över att politiker och tjänstemän på Gört ser vilken effekt det kan få när man genom samarbete strävar till att ge bättre förutsättningar för lokala matproducenter att kunna leverera även till offentliga kök. För övrigt fick alla de 750 deltagarna dricka och äta mat från lokala producenter som Café Sarria, Gefleortens, Teve Kvarn, Sörbo Gård och Högbo bruk med flera, så kan det vara när man väljer att Gört!

Nina Nurmesniemi

13 maj 2016 12:34