MatVärden träffade länets livsmedelsinspektörer

I kedjan från jord till bord ingår livsmedelsinspektörerna. De arbetar för att all mat och dryck ska vara säker. När MatVärden presenterade sin verksamhet för länets livsmedelsinspektörer blev det en dialog om vad livsmedelsproducenterna kan göra för att livsmedelskontrollen ska gå så smidigt som möjligt och vad inspektörerna å sin sida kan ha i åtanke vid mötet med producenterna. Vad kan jag som livsmedelsinspektör göra/utveckla för att bidra till en positiv utveckling hos de företag jag möter?, löd en av frågeställningarna.

Ha koll på lagstiftningen

Som livsmedelsproducent gäller det att hålla sig uppdaterad i gällande lagstiftning. Den hittar man på Livsmedelsverkets hemsida. Där finns kontrollhandböcker och vägledning.

För att hålla sig uppdaterad om alla förändringar kan man beställa på Livsmedelsverkets nyhetsbrev, pressmeddelanden o.s.v. Dem hittar du även på MatVärdens hemsida under fliken Branschnyheter.

Kurs i livsmedelsmärkning på kommande

Livsmedelsinspektörerna betonade även vikten av att märka livsmedlen på ett korrekt sätt, t.ex. gällande allergener eller nettovikt (för handeln vid exempelvis grillad kyckling). MatVärden kommer snart att ordna en kursdag i livsmedelsmärkning där du som producent/förädlare får veta mer om hur du märker dina varor på ett korrekt sätt.

Livsmedelshygien är även det en viktig fråga och som ett exempel nämndes Danmarks premieringssystem där kontroller som går bra resulterar i en glad gubbe på dörren till exempelvis restaurangen. Konsumenter ser det som en garanti för att städning och matsäkerhet är under kontroll och restaurangerna kan bland annat använda detta i sin marknadsföring. Systemet finns nu i många skånska kommuner och vi får se om det sprider sig till Gävleborg också så småningom.

Livsmedelshygien är viktigt

Vatten från egen brunn måste godkännas

En ytterligare punkt som dök upp är användandet av vatten från egen brunn till livsmedelsproduktion. Det får man inte göra såvida man inte låtit godkänna brunnen av myndigheterna och det här känner inte alla livsmedelsproducenter till, menade man.

Från inspektörshåll ska man vara tydlig med att beskriva hur livsmedelskontrollen går till och man bör fokusera på att även ge positiv feedback. Det handlar om en dialog där man tillsammans hittar lösningar. Att visa en förståelse för tillverkningsprocessen är viktigt för det ömsesidiga förtroendet, konstaterades det till sist.

 

21 oktober 2015 13:58