MatVärden startar Reko-ring Gästrikland!

Väldigt ofta i lokalmatssammanhang handlar det förr eller senare om logistik. Hur ska man få ut sina lokalproducerade produkter till konsumenterna på bästa möjliga sätt; smidigt, miljömässigt genomtänkt och icke-fördyrande? För de producenter som inte vill eller är stora nog att finnas i butikernas hyllor, eller som vill använda sig av många olika säljkanaler, har Reko-ringarna visat sig vara ett utmärkt alternativ. Runt om i landet poppar allt fler Reko-ringar upp och nu startar föreningen MatVärden en första i Gästrikland.

En Reko-ring består av ett antal producenter som erbjuder sina produkter till försäljning via en sluten Facebook-grupp, kunderna gör sedan sina beställningar direkt till den lokala producenten.

Facebook-gruppen Reko-ring Gästrikland!


På en förbestämd plats och på förbestämda datum, under ca en timme, görs sedan alla affärer upp och betalning sker. Reko-ring Gästrikland kommer att ha utdelning av beställningar vid regelbundna träffar som annonseras i Facebook-gruppen. Målet är att ha ett säljtillfälle varannan vecka men det kan variera över året beroende på säsong och storhelger.

Som en mobil gårdsbutik

Man kan alltså likna Reko-ringen vid en mobil gårdsbutik eller Bondens marknad med den skillnaden att alla affärer är uppgjorda på förhand, något som bidrar till minskat matsvinn och som besparar producenterna mycket tid då de t.ex. inte behöver stå och sälja under en hel dag. Producenterna kan också på ett tidseffektivt och miljömässigt bra sätt samordna sina leveranser till ett Reko-utlämningsställe istället för att köra runt till olika platser. Den stora vinsten för konsumenterna är densamma, man kan samordna sina inköp hos flera lokala producenter och därtill få personlig kontakt med var och en av de producenter som ingår i Reko-ringen.

MatVärdens Ann-Helen Persson är projektledaren bakom Reko-ring Gästrikland och nu till en början administratör i den Facebook-grupp där beställningarna sker. Det är en mycket positiv Ann-Helen som berättar om initiativet:

Lätt för konsumenterna att hitta lokalproducerat

-Nu kan vi på ett enkelt och effektivt sätt öka tillgången på lokala produkter av bra kvalité för konsumenterna i Gästrikland samtidigt som vi skapar tillväxtmöjligheter för våra lokala livsmedelsproducenter.

-I ett längre perspektiv är relationsmat som Reko-ringar och andelsjordbruk viktigt för att stötta små och mellanstora lokala bönder och livsmedelsförädlare, de är förutsättningen för en livskraftig landsbygd. Det som är så bra för producenterna är också att inga fördyrande mellanhänder tar en del av kakan. Lokalproducerad mat behöver inte nödvändigtvis vara dyrare men överlag måste bra mat med kvalité få kosta för annars är det på bekostnad av bondens och livsmedelsproducenternas lön, miljön, eller djur- och folkhälsan, konstaterar Ann-Helen.

Inga anonyma varor i matkassen

-Konsumenterna å sin sida slipper fundera över varifrån maten kommer och vilka led produkterna gått igenom innan de hamnar i matkassen.

Nya innovationer möjliga framöver

Eftersom MatVärden samarbetar med Högskolan i Gävle kring logistikfrågor kommer två forskare och lärare att studera och följa Reko-ring Gästrikland. 

-Tillsammans med dem kommer vi också att utvärdera och resonera kring andra innovationer gällande möjliga säljkanaler och logistiklösningar för att skapa de bästa möjligheterna för att utveckla både produkter, samarbeten och företagsidéer framöver, avslutar Ann-Helen engagerat.

Reko-ring Gästrikland har sitt första utlämningstillfälle

Dag:                    Torsdag, den 2 november

Tid:                      19.00- ca 20.00

Var:                     Valbovägen 343, SE-818 32 Valbo, Sverige

Parkeringen Valbo köpstad, vid Jysk.

Varmt välkomna att ansluta er till Facebook-gruppen Reko-ring Gästrikland, att beställa lokal mat & dryck och sedan hämta den i Valbo!

Nina Nurmesniemi

 

16 oktober 2017 11:05