MatVärden samarbetar med Högskolan i Gävle kring logistiklösningar

Just nu pågår ett mycket intressant och viktigt samarbete mellan MatVärden och Högskolan i Gävle gällande logistiklösningar för Gävleborgs lokala producenter. Det är ingen nyhet att det ofta är distributionen av varor som förorsakar rynkor i pannan; hur ska man få ut sina produkter till kunder, butiker, restauranger och det offentliga så att aspekter som miljö, ekonomi, tid och ev. kylkedja tillgodoses på bästa möjliga sätt? Högskolan i Gävle har ett forskningscentrum med fokus på hållbar logistik (CLIP= Centrum för Logistik och Innovativ Produktion) och där frågor som transportlösningar och förpackningslogistik utgör viktiga arbets- och forskningsområden.

-Målet för CLIP är att bidra till ökad konkurrenskraft, effektivitet och hållbarhet hos små och mellanstora företag, berättar projektsamordnaren Jennie Johansson.

Många är engagerade i att lösa logistikfrågan!

Studentexamensarbeten kring logistiksystem

MatVärdens samarbete med CLIP innebär att två studenter just nu gör sina studentuppsatser inom industriell ekonomi med fokus på hur länets producenter kan få ett effektivt logistiksystem. Efter enkäter och djupintervjuer har studenterna Syamsulbahri Ali och Bahram Sediqi hållit i en workshop där några lokala producenter var med för att dela med sig av sina tankar och synpunkter kring logistikfrågan. En av dem var Siw Persson från Ockelbo Kyckling som har eget gårdsslakteri och gårdsbutik men som säljer det mesta utanför Ockelbo kommun:

-I 10-års tid har jag brottats med logistikfrågan. I nuläget kör jag själv ut alla mina produkter och det är tufft att t.ex. sitta och åka fram och tillbaka till Stockholm. Om det fanns ett bra system för transporter skulle jag och alla andra producenter ha mycket tid över till annat.

Många producenter nämner just det, att tid skulle lösgöras till att kanske utöka produktionen eller till produktutveckling och marknadsföring.

"-Vi är för små för de stora transportföretagen"

Rapsoljeproducenten Ola Westman har problem med emballeringen:

-Om flaskorna går sönder är det jag som måste stå för den förlusten, reklamationer brukar inte gå igenom hos DHL, konstaterar Ola.

-De stora företagen struntar i oss eftersom vi som små kunder är som en droppe i havet för dem, menar Siw.

När Ola Westman säljer direkt till Sodexho och Konsum fungerar allt bra, de transporterar varorna vidare utan problem, berättar Ola.

Även Hans Erik Holmqvist har erfarit att det inte fungerar att anlita ett transportföretag som Maserfrakt:

-Jag förser 34 förskolor med köttfärs men deras transporter var inte tillräckligt flexibla så det slutade med att det är jag själv som kör ut den. Fördelen med det är att köttet kommer fram i rätt tid på rätt dag och att jag kan prata direkt med kunderna.

-Det är synd att här inte är fler producenter med idag för bara genom att lyfta den här frågan och diskutera den tillsammans så har vi kommit fram till väldigt mycket, konstaterade Siw Persson.

Ola Westman och Siw Persson

Inspirations- och kunskapsdag på kommande

Bahram och Ali är realistiska med vad det innebär att få fram ett transportsystem som de flesta producenter ska känna sig nöjda med:

-Det finns ett flertal tuffa utmaningar men vi ser nu klart vilka de är och vi sporras verkligen av att jobba för och tillsammans med lokala producenter, det är ett väldigt intressant samarbete!

Tanken är att de två studenternas resultat ska presenteras i samband med en inspirations- och kunskapsdag i slutet av juni där fokus ligger på just logistikfrågan i en bred bemärkelse. Föreläsare kommer att vara bland annat Jennie Johansson från CLIP, hon har mer än 20 års erfarenhet av logistikfrågor.

Gratis coaching kring logistik erbjuds till länets producenter

CLIP kommer sedan att arbeta vidare med det grundmaterial för logistiklösning som studenterna jobbat fram, något som är en del av det fortsatta samarbetet mellan MatVärden och Högskolan i Gävle. En referensgrupp för logistikfrågor bland länets producenter kan komma att arbetas fram. En annan del av samarbetet är CLIP:s erbjudande till länets lokala producenter:

-Alla som behöver någon form av coaching kring logistik erbjuds det upp till 24 timmar helt kostnadsfritt. Man kanske befinner sig helt i början av processen och inte vet hur man ska få ut sina produkter till kunderna eller så vill man ta steget vidare och utveckla företaget. Vi utgår helt och hållet från den fas företagaren är i, berättar Jennie Johansson.

Arbetet pågår alltså hela tiden med att få fram ett effektivt logistiksystem för länets producenter och nästa mellanstopp blir inspirations- och kunskapsdagen under senare delen av juni, mer info kommer snart.

Nina Nurmesniemi

22 maj 2017 11:05