MatVärden ordnar kick-off

Föreningen MatVärden har fått förtroendet att driva ett utvecklingsarbete inom livsmedelsbranschen under några år framåt och kommer därför att ordna en uppstarts- och inspirationsdag för projektet Smak av Gävleborg i samband med mat och dryckesmässan i Gasklockorna i Gävle (fredagen den 4 september).
Branschdagen riktar sig till särskilt inbjudna och programmet för dagen hittar du här intill. Om du är intresserad av att delta eller har några frågor kring arrangemanget kan du kontakta Linda Elverstig. linda@matvarden.se, 070-593 65 32

18 augusti 2015 14:12