MatVärden håller årsmöte 15 mars

Föreningen MatVärden håller sitt årsmöte tisdagen den 15 mars klockan 18.00 hos Trollharens fisk i Ljusne. Mötet kommer att börja med förtäring och därefter följer sedvanliga möteshandlingar. Om du också vill vara med men ännu inte är medlem kan du smidigt ansöka om medlemskap via vår hemsida http://matvarden.se/bli-medlem-online/ Kostnaden är 200 kronor per år.

Anmälan senast fredagen den 11 mars till nina@matvarden.se

Samåkning kan arrangeras vid anmälan!

Adress:  Trollharen 805, 820 20 Ljusne

Varmt Välkommen!

Önskar styrelsen genom

Karin Ånöstam/ordf.

 

Föredragningslista

1                              Årsmötets öppnande

2                              Val av presidium 

a)    Ordförande b)   Sekreterare c)   Justerare

3                              Fastställande av röstlängd

4                              Godkännande av kallelse

5                              Godkännande av föredragningslista

6                              Årsberättelse

7                              Revisorns berättelse

1                              Fråga om ansvarsfrihet

2                              Beslut om antal ledamöter i styrelsen, 6 - 8st

3                              Val av ordförande, ett år

4                              Val av ledamöter, två år ( ev fyllnadsval)

5                              Val av revisor och ersättare

6                              Val av ledamöter till valberedning 2 st

7                              Fastställande av medlemsavgift. (Styrelsens förslag är oförändrat 200 kr)

8                              Vid mötet väckta frågor

9                              Årsmötets avslutande

 

 

7 mars 2016 10:19