Livsmedelsstrategin i Gävleborg- vad händer?

Nu kan du som är nyfiken på allt som händer kring arbetet med livsmedelsstrategin i Gävleborg hitta samlad information på den nya hemsidan www.livsmedelsstrategigavleborg.se

Här får du en överblick över både innehållet i handlingsplanen men också i arbetet som sker löpande i kommunerna och hos oss organisationer som jobbar aktivt med frågorna.

Sveriges livsmedelsstrategi sträcker sig fram till år 2030 och vår regionala handlingsplan för Gävleborg innehåller de mest angelägna åtgärder vi kan bidra med för att målen i Sveriges livsmedelsstrategi ska nås.

Arbetet startade redan 2018 med 30 dialogmöten runt om i länet med producenter, branschorganisationer, kommuntjänstepersoner, politiker mfl. Att det finns en stark lokal förankring och tydliga ansvarsområden har varit helt avgörande i arbetet. För oss är det viktigt att alla är med och bidrar för att målen i handlingsplanen ska uppnås. Det är framför allt i de 10 kommunerna som det viktiga operativa arbetet händer.

Varmt välkomna att titta in på livsmedelsstrategigavleborg.se
Projektledare livsmedelsstrategin är 
Rebecka Wikström, Länsstyrelsen Gävleborg rebecka.wikstrom@lansstyrelsen.se tel: 010-225 14 70

11 februari 2022 09:14