Kommentera Efsas plan för att utreda hälsoeffekter av socker

På begäran av Sverige och övriga nordiska länder ska den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten, Efsa, göra en utredning och värdera hälsoeffekterna av socker. Målet är att fastställa ett högsta intag av socker som inte ger någon negativ hälsoeffekt. Nu ligger planen för värderingen ute för kommentarer.

Visa original

12 januari 2018 16:30