Klimatanpassning i livsmedelssektorn

Det vackra badvädret till trots har denna sommar vittnat om en svår situation med torka och foderbrist som kan komma att bli vanligare i framtiden. Samhället och livsmedelssektorn behöver anpassa sig till ett förändrat klimat. Klimatanpassning handlar om att hantera konsekvenserna av klimatförändringarna, både de kända och okända, och kompletterar arbetet med utsläppsminskningar.

Visa original

5 oktober 2018 15:30