Ingen salmonellaprovtagning av kycklingkött från Danmark

Från 22 mars 2018 behöver inte längre sändningar med kött av slaktkyckling avsända från Danmark vara provtagna för salmonella och inte heller åtföljas av handelsdokument.

Visa original

21 mars 2018 10:30