Hästägare kan minska riskerna och öka tryggheten

Vi som arbetar med och håller hästar har alla ett ansvar att förebygga och förhindra att smitta sprids mellan hästar. Spridning av olika virus och bakterier kan få svåra följder för de inblandade hästarna, olika verksamheter och privata hästägare. I Jordbruksverkets monter på EuroHorse kan besökarna skaffa sig mer kunskap om hur man kan förhindra smittspridning. På årets mässa visar även Distriktsveterinärerna hur en besiktning går till. De är också stolta treating vets i paddocken!

Visa original

21 februari 2018 17:30