Hälsingeostkaka- kan få skydd från EU

Våren 2021 blev MatVärden kontaktade för att undersöka om mejeristerna i Hälsingland var intresserade av att lämna in en ansökan om att skydda tillverkningen av den traditionella Hälsingeostkakan.

EU har två skyddade märkningar för livsmedel SUB (skyddad ursprungsbeteckning) och SGB (skyddad geografisk beteckning). Bakgrunden är att svenska staten vill att fler produkter från Sverige ska få märkningarna och har därför gett Jordbruksverket i uppgift att driva på utvecklingen.

Martin Ragnar, Hans Naess och Matti Leino fick i uppdrag att söka upp de unika produkterna i Sverige och hjälpa föreningar och företag med att skriva ansökningarna. Gruppen tyckte att Hälsingeostkakan både är typisk, spännande och väl kvalificerad för att erhålla status som SUB.
(Det finns en film där de förklarar varför märkningen är bra och där de också presenterar sig själva. Länk till filmen: https://youtu.be/nNncMe5ogcs)

Livsmedlen måste börja tas på allvar igen. Då kan vi bygga en spännande gastronomisk framtid i Sverige.
EU-systemet för skyddade beteckningar är ett mycket viktigt verktyg på den vägen. I stället för att importera en massa delikatessvaror från Sydeuropa, låt oss importera Sydeuropas förhållningssätt till varorna.
Italien har 314, Frankrike 259 och Spanien 200 skyddade produkter. Sverige har tio. Skillnaden handlar inte om förutsättningarna utan om attityden.
”( Utdrag ur artikel från ATL


MatVärden har varit sammankallade för möten där de som är listade mejerister / ostkakeproducenter på matvarden.se blev inbjudna att diskutera om detta vore något för dem att söka gemensamt. Efter flera möten och insamlande av kunskap och recept så kom gruppen fram till att skicka in ansökan. Då mejeristerna i Hälsingland inte har en egen förening har MatVärden tagit på sig rollen att stå som sökande för deras räkning.

För att man ska lyckas få ett skydd måste man kunna bevisa att produkten har gjorts i landskapet / regionen under en lång tid. Tradition bakåt måste styrkas. Produkten ska tillagas av råvaror från det geografiska området. Fördjupad läsning om märkningarna SUB och SGB hittar du här

Vad händer om Hälsingeostkakan får skyddet?
”För att en produkt ska få en skyddad ursprungsbeteckning är kraven stränga. Då ska råvaruproduktion, bearbetning och beredning av produkten ske inom ett avgränsat område.

Hälsingeostkaka ska vara gjord på ett traditionellt sätt och på lokal färsk mjölk från landskapet Hälsingland. Man kommer alltså inte kunna sälja en ostkaka gjord på mjölkpulver under den skyddande betäckningen Hälsingeostkaka. Heller inte saluföra en ostkaka under det namnet om den är gjord i en annan del av Sverige eller i ett annat land.

Om du gör traditionell ostkaka på recept från Hälsingland i en annan del av Sverige så ska du självklart fortsätta med det. Vi vill att många ska kunna njuta av goda ostkakor överallt. Kulturarvet och matarvet du bär på kan ingen ta ifrån dig. Men märkningen för speciell regional produkt kommer bara att kunna användas av de som producerar i Hälsingland på lokala råvaror. Jämför med Champagne, Halloumi eller Kalix löjrom.


Inte heller med någon alternativ stavning kommer att accepteras tex: Halsingeostkaka
eller Ostkaka från Hälsingland. Man får inte vilseleda konsumenten.

Däremot så kan man döpa sin ostkaka till ex:

Annas Ostkaka, traditionellt recept från Hälsingland
Ostkaka, familjens recept från gården Karl-Ersks, Färila, Hälsingland

Tips!
Mycket bra inslag med Martin Ragnar på P1 Meny där han förklarar och berättar allt om märkningen.
 Varför har så få svenska produkter skyddad beteckning? 25 mars kl 10.04 - Meny | Sveriges Radio
Och i Radio Gotland P4
https://sverigesradio.se/artikel/forskare-gotlandsdricka-borde-eu-skyddas

MatVärdens roll
Vi på MatVärden har arbetat många år med att lyfta matarvet i Gävleborg och vi arrangerar både tävlingen Årets Hälsingeostkaka och kunskapsdagar kring Hälsingeostkakan och matarvet. Målet är att recepten och kunskapen ska leva vidare. Vi jobbar också aktivt med att sprida kunskap så fler ska servera Hälsingeostkaka på restauranger och kaféer.

Vi jobbar långsiktigt för att öka kännedomen och kunskapen kring Hälsingeostkaka, vad som är det speciella med just ostkaka från Hälsingland och hur och var man kan köpa den. Men också för att fler ska utbilda och föra över kunskap och recept så matarvet ska leva vidare.

Vi sprider information om Hälsingeostkaka i flera olika forum då den är en sådan viktig del av kultur- och matarvet i Hälsingland och vi har tagit fram en folder som berättar om vad Hälsingaostkaka är. Listade producenter som säljer hittar du under hitta lokala producenter.

Bland annat har vi arrangerat tävlingen Årets Hälsingeostkaka sedan 2016 och under Kulturarvsdagarna har vi haft kunskapsdagar om Hälsingeostkaka tillsammans med ostkakeproducenterna. Både privatpersoner och professionella företagare.

Utvecklingen i besöksnäringen har varit stark i länet och ökar. Vi arbetar med att fler restauranger och kaféer ska servera matarvet på ett traditionellt eller innovativt sätt så att så många som möjligt får ta del av matarvet. 
Kunskapen om den viktiga råvaran, mjölken, är viktig och helt central i framtagandet av Hälsingeostkakan. Vi tillhandahåller kontakter mellan producenter och bönder. 

För 6 år sen på Ostfestivalen i Stockholm samlade vi ostkakeproducenter under parollen Smaka Hälsingeostkaka! Syfte: Att synliggöra och ”lansera” Hälsingeostkaka för en större publik utanför vår region. MatVärden höll även föredrag om Hälsingeostkakan under festivalen. 

Vi uppmuntrar också andra att servera Hälsingeostkaka när länet representerar. 2018 var med och serverade Hälsingeostkaka tillsammans med Region Gävleborg under den nationella kulturpolitiska eventet Folk & Kultur i Eskilstuna. Nu senast var vi med på Nordiska Mästerskapen i Mathatverk / Slow Foods mässa Terra Madre i Stockholm (sep 2022) och serverade Hälsingeostkaka till intresserade från hela Norden, informerade och delade ut broschyrer.

I framtagandet av de nya landskapsmåltiderna har Hälsingeostkakan sin plats i desserten i Hälsinglands meny men på ett innovativt sätt som ingrediens i en glass.

Traditionen att servera Hälsingeostkaka på klassiskt vis lever vidare sida vid sida med mer innovativa sätt att äta den på. Kocken Malin Söderström är en av våra ambassadörer för den lokal maten i länet. Hon friterar den i stavar som rullas i kanel och socker. Sen dippar man stavarna i vispad grädde och hjortronsylt- succe!

Hälsingeostkaka- kan få skydd från EU

Nedan finns bilagor för nedladding. Beslut och ansökan.

 

Hämta bifogad fil
Hämta bifogad fil
16 december 2022 12:49