Gör en plan för ditt hållbarhetsarbete

Destination Järvsö och vi på MatVärden har tagit fram en checklista för dig som har restaurang- eller café verksamhet. Ett material med ett frågebatteri som du som företagare kan ha som underlag när du planerar din omställning i stort och smått. 
Syftet med checklistan är att göra ditt hållbarhetsarbete mera konkret. Att underlätta för dig att identifiera förbättringar och sätta upp egna mål som kan utveckla din verksamhet i en hållbar riktning

Hållbarhet är något som kunder och omvärld förväntar sig att du som företagare ska arbeta med. Förväntningar ställs på att ansvar tas för både miljö, personer runt omkring och ibland även på de, du i din tur, beställer varor eller tjänster av. Det går att arbeta med hållbarhet på många sätt, från ”kosmetisk” hållbarhet till att ställa om hela samhället till ett hållbart tankesätt. Hållbarhet handlar om att värna om alla resurser på ett smart sätt som både gynnar företaget och din omvärld både på kort och lång sikt. 
De områden som checklistan lyfter fram baseras på GSTCs kriterier för hållbar besöksnäring (GSTC Global Sustainable Tourism Council)

Hämta bifogad fil
11 mars 2019 16:41