Från dagdrömmar till produktion?

Ofta hör vi nuförtiden om hur intresset ökat för att sylta, safta, stoppa korv, baka surdegsbröd, ysta egen ost och liknande. Det är många som när en dröm om att sadla om och kanske starta sitt eget mejeri eller bli en mästare på korv. På samma sätt har efterfrågan bland konsumenterna ökat vad gäller kvalitetsprodukter av det här slaget. Varför tar då inte fler steget och satsar på ett eget matföretagande?

Möjlighet att prova på

En del anser att risktagandet är för stort. Tänk om jag inte hittar mitt koncept, om det inte fungerar, om allt blir ett enda misslyckande och så står jag där, med gjorda investeringar men utan försäljningsinkomster? Det här har föreningen MatVärden snappat upp. Föreningen, som jobbar för en ökad, hållbar livsmedelsproduktion i länet med fler jobb inom näringen som följd, har låtit sig inspireras av Jämtlands sätt att arbeta med frågan. För att få folk att våga ta steget från drömmar till verklig produktion har mobila produktionskök utvecklats där folk får möjlighet att prova på matföretagandet. Nu finns denna möjlighet också i Gävleborg.

Från hemmaspisen till en anpassad lokal

Istället för att investera dyrt i utrustning och lokaler medan man fortfarande provar sig fram kan intresserade få hyra in sig i antingen ett mobilt mejeri eller ett mobilt produktionskök lämpligt för charkförädling eller bär-, frukt- och grönsaksförädling. Man går så att säga från hemmaspisen till en riktig lokal som uppfyller de moderna krav som ställs på livsmedelsproduktion. Till en början är hyran låg eftersom producenten kan behöva tid på sig att utveckla sina produkter och lära sig av sina misstag. När väl tekniken satt sig och man är nöjd med kvaliteten och kanske kan börja sälja produkterna på allvar, då är det dags att lämna det mobila mejeriet/produktionsköket och satsa på eget.

Flexibel uthyrning

Hans Erik Holmqvist, kock och matföretagare, använder sig just nu av den ena mobila enheten för Högbo Bruks räkning. Han uppskattar att en lämplig tid för att hyra chark-/bär- frukt- och grönsaksförädlingsvagnen kan vara ungefär 9 månader till 1 ½ år medan det kan ta lite längre tid för osttillverkning, 1-2 år. Det handlar alltså om flexibilitet både vad gäller uthyrningsperiod och plats.

Vagnarna färdigställdes i maj 2014 och båda är nu i användning, den ena just nu i Högbo och den andra i Färila. Om man är intresserad av att få veta mera om de mobila enheterna och möjligheten att hyra dem kan man kontakta Hans Erik Holmqvist eller Ylva Olofsson.

hanserik@matvarden.se, telefon 070-252 97 02

ylva@matvarden.se, telefon 070-624 21 60

 

Nina Nurmesniemi

25 november 2014 12:17