Framtidstro hos köttföretag men fortsatt låg investeringsvilja hos mjölkproducenterna

Investeringarna i stallar för dikor är höga och har mer än fördubblats jämfört med åren före 2016. För slaktkyckling var investeringsviljan rekordhög under 2017 och för värphöns låg investeringarna på genomsnittet för de senaste åren. Detta framgår av Jordbruksverkets statistik för länsstyrelsernas förprövningar av stallbyggnader för djur inom lantbruket 2017.

Visa original

14 februari 2018 09:30