Förvaltningsrätten ger Livsmedelsverket rätt om kontrollavgifter

Förvaltningsrätten har genom 17 domar den 16 maj 2018 avslagit flera slakteriers överklaganden av Livsmedelsverkets beslut om årlig avgift för 2017. Förvaltningsrätten bedömde att Livsmedelsverkets sätt att beräkna avgifterna följer lagstiftningen.

Visa original

25 maj 2018 14:30