EU-förordning 2018/555 flerårigt kontrollprogram för bekämpningsmedelsrester 2019 - 2021

Om ett samordnat flerårigt kontrollprogram för unionen för 2019, 2020 och 2021 för att säkerställa att gränsvärdena för bekämpningsmedelsrester följs och för att bedöma konsumenternas exponering för bekämpningsmedelsrester i och på livsmedel av vegetabiliskt och animaliskt ursprung

Visa original

12 april 2018 16:30