Den offentliga sektorns mat är viktig för lokal tillväxt

MatVärden ordnar en kunskaps- och inspirationsdag för politiker och tjänstemän för att lyfta och visa på de möjligheter till tillväxt som finns inom den offentliga sektorn när det gäller mat. 

Kan vi genom kunskap och kloka val öka tillväxten i vår region genom att upphandla livsmedel som är producerade i vårt närområde?
Den frågan och flera andra kommer att diskuteras under dagen. Se bifogad inbjudan för all info och varmt välkommen med!

Hämta bifogad fil
3 oktober 2016 14:40