Ändring av EU-förordning 37/2010 Klassificering av substanser vad gäller MRL-värden. Ändrad genom EU-förordning 2018/721 och 2018/722

Om ändring av förordning (EU) nr 37/2010 för klassificering av substansen svinprolaktin vad gäller MRL-värden Om ändring av förordning (EU) nr 37/2010 vad gäller klassificering av substansen eprinomektin med avseende på MRL-värden

Visa original

31 maj 2018 16:30