Ändring av EU-förordning 10/2011 Om material av plast som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel Ändrad genom EU-förordning 2018/831

Om ändring av förordning (EU) nr 10/2011 om material och produkter av plast som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel

Visa original

14 juni 2018 14:30